Mobirise

DÖNGÜSEL EKONOMİ EĞİTİMİ

Tarih 20 Ekim 2022 Saat : 10.00 - 13.00

Eğitim Süresi 3 Saat    Ücret 800 TL / Kişi (KDV Dahil)


Bu eğitim, döngüsel ekonominin temel unsurları, uygulamaları, ulusal ve global gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi vermek, bakış açısı kazandırmak ve katılımcıları hızla gelişen döngüsel ekonomi gündemi hakkında bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim İçeriği

Günümüzde üretim-tüketim alışkanlıkları ve lineer ekonomi modeli
Lineer ekonomi ve döngüsel ekonomi modellerinin karşılaştırılması
Bir kalkınma modeli olarak döngüsel ekonomi (Döngüsel ekonomiye giriş, tanımlar, kavramlar, modelin faydaları)
Döngüsel ekonominin unsurları
Türkiye’den ve Dünya’dan iyi uygulama örnekleri (Kaynak verimliliği projeleri, endüstriyel simbiyoz çalışmaları)
Döngüsel ekonomiyle ilgili güncel gelişmeler (BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden döngüsel ekonomi, Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında döngüsel ekonomi)
Fırsatlar ve tehditler
Döngüsel ekonomiye geçiş için öneriler

Kimler Katılabilir

Eğitim, döngüsel ekonomi alanında kendini geliştirmek isteyen profesyoneller, kaynak verimliliği konusunda çalışan uzmanlar, atık yönetimi uzmanları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu-kurum ve kuruluş çalışanları ile yöneticileri, sürdürülebilirlik uzmanları veya bu alanda çalışmak isteyen uzman adaylarına yöneliktir.

Eğitim Süresi

3 Saat.

Ücret

800 TL / Kişi (KDV Dahil) 
Umay YILMAZ

Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olan Yılmaz, kariyer hayatına 2004 yılında arıtma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firmada başladı. Daha sonra Türkiye’de sağlıklı ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşturulması, sürecin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması, yönetmelik ve uygulamaların geliştirilmesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi kuruluşlar, çeşitli birlik ve derneklerle birlikte projeler yürüttü.
Sayısız konferans, sempozyum, kongre vb. platformlarda çevre, geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında konuşmalar yaptı, projeleriyle çeşitli ödüller aldı. Üniversiteler, dernekler, vakıflar, kuruluşlar, basın ve medya ilişkilerinde görev alan Yılmaz, 2018-2020 arasında çevre, sürdürülebilirlik konularında danışmanlık yaparak, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenen çalışmalarda döngüsel ekonomi üzerine eğitimler vermiştir. Bu süreçte çeşitli üniversitelerde konuk olarak dersler veren Umay Yılmaz’ın, “Dünyayı Kurtarma Planım” adlı bir TEDx konuşması bulunmaktadır.
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde Yer Sistem Bilimleri mastırı yapmakta olan Umay Yılmaz, halen OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. 

Mobirise

© ÇEVKO 2022 - Tüm hakları saklıdır

Made with Mobirise - Get now